Zakład Produkcyjno Handlowy Doktorvolt ZBIGNIEW MALESKA

realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich „Zakup i wdrożenie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w firmie DOKTORVOLT”

Celem projektu jest wdrożenie i zastosowanie w przedsiębiorstwie innowacji z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych, w szczególności: – rozwiązań wspomagających bieżącą działalność
w przedsiębiorstwie B2E – TIK w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą, a klientami – B2C.
Rozbudowa funkcjonalności systemów B2C i B2E pozwoli na usprawnienie widoczności oferty, zwiększenie jej zasięgu i usprawnieniu procesu zakupu – zwiększy liczbę klientów i zamówień. Cele projektu są ściśle powiązane z następującymi celami RPO WO 2014-2020: – zwiększenie zastosowania w przedsiębiorstwach z sektora MSP innowacji, w tym z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych oraz rozwój sektora prywatnego w zakresie stosowania produktów i usług opartych
na TIK.

Całkowity koszt projektu: 523 600,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 339 816,40 PLN

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19