19 września 2022 r.

„Opolska Firma Przyjazna Cudzoziemcom” – konkurs, który został zorganizowany przez Wydział Ekonomii
i Zarządzania Politechniki Opolskiej przy współpracy z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki
i Wojewódzkim Urzędem Pracy oraz Lożą Opolską BCC. Konkurs skierowany był do firm z województwa opolskiego, które zatrudniają co najmniej 3 cudzoziemców w sposób bezpośredni lub przez agencję pośrednictwa pracy.

Cudzoziemcy stali się niezwykle istotni dla gospodarki naszego regionu. Jednak od kilku miesięcy, głównie za sprawą wojny na Ukrainie,  cudzoziemców pojawiło się znacznie więcej w naszych lokalnych przedsiębiorstwach. Niestety często zdarza się, że nie są oni równo traktowani w swoim miejscu pracy.

Głównym celem tegorocznej edycji konkursu było docenienie tych pracodawców, którzy kierują się zasadami równego traktowania pracowników bez względu na pochodzenie oraz wspierają ich integrację.

W ramach nagrody, laureatom konkursu przyznany został tytuł „Opolska Firma Przyjazna Cudzoziemcom”. W ten sposób firmy zostali docenieni za uczciwe, dobre i przyjazne traktowania pracowników spoza Polski, którym zwykle niełatwo jest odnaleźć się w nowym otoczeniu.

Jest nam niezmiernie miło, że trafiliśmy do grona firm, które promują dobre praktyki wobec cudzoziemców.