15 maja 2023 r.

Bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych jest niezwykle ważne ze względu na ryzyko związane z użyciem prądu. W przypadku urządzeń, które nie spełniają wymaganych standardów, istnieje ryzyko porażenia prądem, pożaru oraz uszkodzenia innych urządzeń elektrycznych. Z tego powodu, producenci muszą stosować się do rygorystycznych wymagań dotyczących bezpieczeństwa, aby zapewnić, że ich produkty są bezpieczne dla użytkowników.

Obecnie firma DOKTORVOLT posiada takie certyfikaty jak TÜV SÜD, spełniającą normę  ISO 9001:2015, CE, IEC 61439. Certyfikaty dotyczą większość serii rozdzielnic budowlanych, przemysłowych, fotowoltaicznych oraz przedłużaczy.

Certyfikaty jakościowe są niezwykle ważnym potwierdzeniem, że dany produkt został wykonany zgodnie z normami bezpieczeństwa i spełnia wymagania prawa. Certyfikacja jest przeprowadzana przez niezależne instytucje, które testują produkt pod kątem bezpieczeństwa i trwałości. Dzięki temu klienci mają pewność, że kupują produkt, który jest bezpieczny w użytkowaniu.

ISO 9001:2015 to norma opracowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO), która określa wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością w organizacjach. Certyfikat ISO 9001 potwierdza, że firma spełnia wymagania tej normy i jest w stanie zapewnić swoim klientom produkty i usługi wysokiej jakości.

Certyfikacja ISO 9001 to dobrowolny proces, który polega na przeprowadzeniu audytu wewnętrznego i zewnętrznego, w wyniku którego firma otrzymuje certyfikat potwierdzający zgodność z wymaganiami normy. Wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001 może pomóc firmie w poprawie efektywności działań, zwiększeniu zadowolenia klientów i zwiększeniu konkurencyjności na rynku.

Ważne jest, aby klienci pamiętali o znaczeniu certyfikacji i bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych. Kupując urządzenie, warto sprawdzić, czy posiada ono wymagane certyfikaty oraz czy spełnia najnowsze standardy bezpieczeństwa. Dzięki temu można mieć pewność, że korzystanie z urządzenia będzie bezpieczne i nie będzie narażać użytkownika oraz innych osób na ryzyko porażenia prądem lub pożaru.

Wykorzystanie ISO 9001 w produkcji ma wiele zalet. Oto kilka z nich:

  1. Poprawa jakości produktów i usług: Wdrożenie ISO 9001 wymaga przeprowadzenia audytów i ciągłej kontroli jakości w całym procesie produkcyjnym, co prowadzi do poprawy jakości produktów i usług.
  2. Zwiększenie zaufania klientów: Certyfikacja ISO 9001 potwierdza, że firma ma wdrożony system zarządzania jakością, co przekłada się na większe zaufanie klientów do produktów i usług firmy.
  3. Poprawa efektywności procesów: Wdrożenie ISO 9001 wymaga identyfikacji i oceny ryzyka oraz ciągłego doskonalenia procesów produkcyjnych, co prowadzi do zwiększenia efektywności działań i redukcji kosztów.
  4. Zwiększenie konkurencyjności: Posiadanie certyfikatu ISO 9001 może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności firmy na rynku i pomóc w zdobyciu nowych klientów.
  5. Zwiększenie zaangażowania pracowników: Wdrożenie ISO 9001 wymaga zaangażowania pracowników na każdym etapie procesu produkcyjnego, co może przyczynić się do zwiększenia ich zaangażowania i motywacji.
  6. Wspieranie ciągłego doskonalenia: Wdrożenie ISO 9001 wymaga ciągłego doskonalenia procesów produkcyjnych i kontroli jakości, co przyczynia się do ciągłego doskonalenia całej organizacji.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Dział Techniczny:
tel. +48 796 988 000
kontakt@doktorvolt.pl