15 czerwca 2022 r.

W konkursie Opolska Marka 2021 najważniejszym celem jest wyróżnienie najlepszych produktów, usług, inicjatyw i pracodawców w województwie opolskim. Zamierzeniem Opolskiej Marki jest promowanie opolskich przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i innych podmiotów na rynku regionalnym, krajowym, a nawet zagranicznym.

Firma Doktorvolt została nagrodzona w kategorii „Produkt” za proekologiczną i innowacyjną stację ładowania typ 2 WALLBOX.

– Firma weszła na rynek niedawno, więc otrzymanie prestiżowego tytułu Opolska Marka daje impuls do rozwoju – podkreśla Kamil Kokot, jeden z kierowników  firmy Doktorvolt. – To jest też okazja, żeby pokazać się w regionie i poza nim.