Szyny

Szyny Doktorvolt® doskonale sprawdzają się w instalacjach elektrycznych. Oferujemy szeroką gamę produktów w wariantach dostosowanych do pracy z prądem jedno- i trójfazowym, z łączeniem sztyftowym i grzebieniowym, pod różną liczbę modułów. Szyny produkowane są komponentem wykorzystywanym w naszych rozdzielnicach, które cieszą się zaufaniem klientów i pozytywnymi ocenami jakości i bezpieczeństwa.

SZYNY GRZEBIENIOWE

Szyny grzebieniowe, których zadaniem jest zapewnienie dopływu prądu do wszystkich urządzeń, występują w odmianach 1-, 2-, 3- i 4-biegunowej. Wykonane są z miedzi i służą do łączenia wyłączników różnicowoprądowych i nadprądowych.

PRZEJDŹ DO SZYN GRZEBIENIOWYCH

SZYNY SZTYFTOWE

Szyny sztyftowe mogą być wykorzystane tam, gdzie mamy mało miejsca na zastosowanie szyny grzebieniowej. Szyny te często posiadają dużą liczbę modułów oraz są stosunkowo długie, dzięki czemu znajdują zastosowanie w przemyśle, budownictwie i hutnictwie. Amperaż zależny jest od wybranego przekroju. Szyny sztyftowe występują w odmianach od 1-3 biegunowej.

PRZEJDŹ DO SZYN SZTYFTOWYCH

SZYNY OBUSTRONNIE IZOLOWANE

Największą zaletą szyn obustronnie izolowanych jest brak konieczności nakładania dodatkowych zaślepek, co przyspiesza montaż i łączenie aparatury oraz zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa instalacji. Produkty występują w wariantach o przekroju 10mm2, 12mm2 i 16mm2 oraz dedykowanych do obwodów jedno- i trójfazowych.

PRZEJDŹ DO SZYN OBUSTRONNIE IZOLOWANYCH