3 lutego 2023 r.

Już niebawem będzie możliwość stworzenia własnej konfiguracji rozdzielnicy budowlanej, fotowoltaicznej lub kempingowej. Po utworzeniu projektu, będzie można otrzymać również wycenę rozdzielnicy.

Konfigurator rozdzielnic jest narzędziem, które umożliwia projektowanie rozdzielnic elektrycznych w sposób łatwy i szybki. Jest to oprogramowanie, które pozwala na wybór odpowiednich elementów rozdzielnic, takich jak zabezpieczenia, gniazda.

Korzystanie z konfiguratora rozdzielnic jest nie tylko ważne dla inżynierów i projektantów, którzy tworzą instalacje elektryczne dla budynków użyteczności publicznej, takich jak szpitale, centra handlowe czy budynki użyteczności publicznej, ale również dla osób nie związanych z branżą elektryczna.

Konfigurator rozdzielnic Doktorvolt pozwoli na wybór i umieszczenie w polu projektowym odpowiednich obudów, wybieranych spośród przedstawionych w formie zdjęć propozycji.

Do każdego stworzonego produktu można dobrać wyposażenie dodatkowe tj, rodzaj i ilość gniazd, zabezpieczenia w postaci wyłączników nadprądowych i różnicowoprądowych, przedłużacz oraz pozostałe elementy niezbędne do stworzenia rozdzielnicy.

Wynikiem konfiguracji będzie dokument – wówczas użytkownik po stworzeniu rozdzielnicy będzie miał dwie możliwości: wysłać projekt na swój adres mailowy, bądź złożyć zapytanie ofertowe ze stworzoną konfiguracją do działu sprzedażowego firmy Doktorvolt.

Cieszymy się, że niebawem zarówno my jak i nasi klienci będą mogli korzystać z tak przydatnego narzędzia jakim niewątpliwie jest konfigurator.