26 kwietnia 2021 r.

Firma Doktorvolt zdobyła wyróżnienie w I edycji konkursu “Opolska Firma Przyjazna Cudzoziemcom” w grupie pracodawców bezpośrednio zatrudniających cudzoziemców w kategorii mikro i małych przedsiębiorstw.

Czas pandemii to okres, kiedy cudzoziemcy są najbardziej zagrożeni utratą pracy. Na Opolszczyźnie jest ponad 2 tys. firm zatrudniających cudzoziemców. Wg przeprowadzonych badań w ponad 60% przypadków w czasie trudności, pracodawcy przerywają umowy z cudzoziemcami przez co ich zatrudnienie spada. Dlatego też pomysłodawcy konkursu „Opolska Firma Przyjazna Cudzoziemcom” uznali, że warto pracodawców zatrudniających cudzoziemców docenić.

Celem konkursu było uznanie tych przełożonych, którzy kierują się zasadami równego traktowania pracowników bez względu na pochodzenie oraz wspierają ich integrację. Przy ocenie firmy pod uwagę brany był m.in. sposób zatrudnienia obcokrajowca (umowa o pracę czy cywilnoprawna), dodatkowe świadczenia lub pomoc, którą pracodawca oferuje zagranicznym pracownikom (m.in. o zakwaterowanie, transport z pracy i do pracy, szkolenia zawodowe, pomoc w legalizacji pobytu lub w różnych sytuacjach kryzysowych). W przypadku zatrudniania obcokrajowców – jak zauważają organizatorzy – często pracodawca ma wiele dodatkowych obowiązków, które raczej nie pojawiają się w przypadku polskich pracowników np. pomoc w kontaktach ze służbą zdrowia. Uwzględniane było też to, na jaką pomoc ze strony pracodawcy mogą liczyć obcokrajowcy w związku z pandemią.

Konkurs organizowany był w województwie opolskim po raz pierwszy, a region jest drugim w kraju po Pomorskiem, w którym docenieni będą pracodawcy przyjaźni cudzoziemcom. W konkursie chodziło o docenienie zaangażowania tych przedsiębiorców, którzy uwzględniają specyficzne potrzeby obcokrajowców, a cudzoziemskim pracownikom pokazać firmy dla których wartością jest różnorodny, wielokulturowy zespół.

Organizatorem konkursu był Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki i agencja pracy APN. Patronem wydarzenia był Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu.