30 maja 2019 r.

Zarządzanie przez jakość to idea, której rozwój datuje się na drugą połowę XX wieku. Zakłada ona projakościowe spojrzenie na każdy aspekt działania przedsiębiorstwa. Za głównego prekursora uznaje się jedną z najważniejszych postaci w historii dyscypliny naukowej, jaką jest zarządzanie – Williama Deminga. Koncepcja skupia się na dążeniu do najwyższej jakości w każdym wymiarze organizacji – zarówno wśród pracowników wykonujących swoje obowiązki, stylu przywództwa liderów, relacji z klientami, strategicznymi partnerami czy interesariuszami, interakcji z lokalnym społeczeństwem i dbałości o środowisko naturalne.

Idea zarządzania przez jakość rozwinęła się w Stanach Zjednoczonych, by następnie przeżyć rozkwit w Japonii. W dobie globalizacji przedsiębiorstwa na całym świecie mają szansę zapoznać się z jej założeniami, by następnie móc zaimplementować jej główne założenia w działaniu. O znaczeniu przedsięwzięcia świadczy wsparcie dla firm ze strony instytucji publicznych działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Jedną z organizacji promujących zarządzanie przez jakość jest Opolska Izba Gospodarcza organizująca coroczny konkurs Opolskiej Nagrody Jakości.

Przedsiębiorstwa biorące w nim udział mają za zadanie wypełnić ośmiomodułowy formularz zgłoszeniowy, który bierze pod uwagę wymienione wcześniej aspekty wewnętrznej i zewnętrznej działalności firmy. Następnie specjaliści wyznaczeni przez kapitułę konkursu przeprowadzają audyt w każdej ze zgłoszonych organizacji. Wizyta ma na celu zbadanie zgodności faktów podanych w formularzu z rzeczywistością. Na tej podstawie sporządzany jest raport, który stanowi podstawę do oceny i wyodrębnienia laureatów konkursu oraz przedsiębiorstw zasługujących na wyróżnienie.

Jedną z firm wyróżnionych w 2018 roku w czasie XV edycji ONJ była firma Doktorvolt z Malichowa pod Dobrodzieniem. Po zakończeniu eventu otrzymaliśmy raport zwrotny zredagowany przez członków kapituły zwierający pochwały dotychczasowych osiągnieć oraz konstruktywną krytykę odnośnie obszarów działania organizacji wymagających poprawy. Były to niezwykle cenne informacje, które stanowiły siłę napędową do dalszej pracy. W ciągu roku w firmie wprowadzono system kontroli jakości wytwarzanych produktów, rozwinięto działania marketingowe, przeprowadzono szereg spotkań mających na celu integrację załogi firmy, poszerzono zakres działań społecznych i wiele innych.

Zwieńczeniem ciężkiej pracy było otrzymanie nagrody i tytułu laureata XVI edycji Opolskiej Nagrody Jakości. Oficjalna gala konkursu odbyła się 29.05 w Państwowej Szkole Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Opolu. W tym roku wyodrębniono siedem przedsiębiorstw, które są zarządzane przez jakość, a Siedmiu firmom z regionu Opolszczyzny przyznano wyróżnienie.

Tytuł laureata Opolskiej Nagrody Jakości otwiera firmom drogę do udziału w ogólnokrajowej i europejskiej edycji konkursu. Jest to zwieńczenie ciężkiej pracy oraz codziennych starań o osiągnięcie najwyższych standardów w działaniu. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni wszystkim liderom i pracownikom firmy, ale również naszym klientom, partnerom i wszystkim interesariuszom. Osiągnięcie jakości w działaniu to sukces, na który wpływ ma każdy z wymienionych.

Firma Doktorvolt nie zamierza spocząć na laurach po otrzymaniu Opolskiej Nagrody Jakości. Jesteśmy świadomi, iż czeka nas nie tylko ciężka praca by utrzymać obecny poziom, ale istnieje również wiele obszarów, w których możemy się dalej rozwijać. Z entuzjazmem i nowymi pokładami energii spoglądamy w przyszłość, która rysuje szerokie perspektywy dla naszej firmy i całego regionu Opolszczyzny.