2 czerwca 2020 r.

Normy zarządzania regulowane przez międzynarodowe organizacje pomagają uporządkować i usprawnić funkcjonowanie firm i organizacji od aspektach wewnętrznych, kończąc na współpracy z klientami i pozostałymi interesariuszami. Są one świadectwem stabilności, jakości oraz zorganizowanego działania. Jedną z norm respektowanych na arenie międzynarodowej jest ISO 9001:2015, odnoszącej się do zarządzania przedsiębiorstwem.

Sprawdzaniem i potwierdzaniem zgodności funkcjonowania firmy z omawianą normą zajmują się odpowiednie organizacje posiadające wiedzę, doświadczenie i międzynarodowy autorytet. Jedną z nich jest niemiecki TÜV Süd, który certyfikował projektowanie, produkcję i sprzedaż rozdzielnic budowlanych, solarnych i przedłużaczy w firmie Doktorvolt w Malichowie pod Dobrodzieniem.

Dokument jest świadectwem wdrożenia i stosowania systemu zarządzania jakością w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Składają się na niego między innymi podejście procesowe w działaniu, orientacja na wartość dodaną w każdym etapie pracy, kompleksowe działania związane z obsługą klienta oraz interakcja z otoczeniem firmy. Adaptacja omawianego systemu to efekt kilku lat ciężkiej pracy mającej na celu zapewnienie najwyższej jakości produktom Doktorvolt.

Świętując sukces nie zapominamy o dalszej pracy na rzecz utrzymania i ciągłego polepszania funkcjonowania firmy. Sam system jest audytowany w określonych odstępach czasowych, co ma na celu motywację przedsiębiorstw do nieustannego doskonalenia. Certyfikat TÜV Süd to również świadectwo jakości produktów Doktorvolt, które entuzjastycznie przyjmują się wśród klientów branży elektroinstalacyjnej w Polsce i zachodniej Europie.