12 marca 2024

W dniu 12 marca 2024 roku w Dobrotece w Dobrodzieniu miało miejsce III Dobrodzieńskie Forum Gospodarcze, które przyciągnęło znaczne zainteresowanie lokalnych przedsiębiorców. Podczas tego wydarzenia po raz pierwszy wręczono wyróżnienia „Największe inwestycje gospodarcze w latach 2019-2023”. Spośród firm działających na terenie gminy Dobrodzień wyróżniono m.in. nas firmę Doktorvolt.

Podczas forum odbyło się również uroczyste podpisanie umowy współpracy pomiędzy Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. a Gminą Dobrodzień.

Tematyka poruszana podczas forum obejmowała:

„Gmina Dobrodzień – gmina przyjazna inwestorom” – Michał Tul – Zastępca Burmistrza Dobrodzienia

„Pomoc publiczna w ramach Polskiej Strefy Inwestycji – korzyści i warunki” – Katarzyna Lipska, Manager ds. rozwoju i inwestycji, Katowicka SSE S.A.

To zaszczyt otrzymać takie wyróżnienie, serdecznie dziękujemy i gratulujemy pozostałym laureatom.