Instalacje solarne stają się z dnia na dzień bardziej popularnym rozwiązaniem ze względu na czynniki ekologiczne oraz oszczędność energii i pieniędzy, jakie niesie ze sobą owa inwestycja. Systemy fotowoltaiczne wzbudzają jednak wiele obaw związanych z kwestią ochrony przeciwpożarowej. Prawdopodobieństwo zapalenia się instalacji można jednak zredukować do minimum, jeśli instalatorzy zastosują się do kluczowej zasady, którą przedstawimy w tym artykule.

Bazując na kilkunastoletnim doświadczeniu instalatorów w krajach, gdzie instalacje PV cieszą się popularnością już od dłuższego czasu, można wysunąć wniosek iż bardzo częstą przyczyną pożarów instalacji PV jest wykorzystywanie złączy solarnych pochodzących od różnych producentów. Taki błąd może doprowadzić do łuku elektrycznego, a w konsekwencji zapalenia się układu. Owe wnioski poparte są badaniami europejskich organizacji, takich jak Holenderski Urząd Techniczny (TFO), czy Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Solarnego (Bundesverband Solarwirtschaft e.V.). Wyniki nie pozostawiają cienia złudzeń – złe dopasowanie konektorów prowadzi do wytwarzania rezystancji, której następstwem jest wzrost temperatury skutkujący pożarem instalacji.

Aby uniknąć przypadków przepalenia się instalacji, skutkującej pożarem, po zakończonej pracy instalator powinien również obligatoryjnie sprawdzić poprawność przyłączenia wszystkich jej komponentów. Kluczową sprawą jest również użycie do pracy odpowiednich narzędzi dedykowanych do montażu instalacji solarnych (bardzo częstą przyczyną awarii są źle sprasowane złączki). Przy doborze ograniczników i zabezpieczeń warto również kierować się kryterium jakości ponad ceną – stawką jest bezpieczeństwo budynku oraz ochrona ludzkiego życia.

Rozdzielnice solarne producenta Doktorvolt to produkty najwyższej jakości, których komponenty pochodzą od sprawdzonych europejskich dostawców. Ważnym elementem są konektory solarne MC4 Epic Solar produkowane przez niemieckie przedsiębiorstwo LAPP Kabel. Rozdzielnice bazują również na hermetycznych (IP65) obudowach włoskiej firmy Marlanvil, o wytrzymałości sięgającej 1000V. Oferując rozdzielnice wysokiej jakości oraz udostępniając powyższe porady, mamy na uwadze dobro naszych klientów. Jednocześnie mamy nadzieję, iż zwiększanie świadomości odnośnie zagrożeń związanych z wadliwym montażem instalacji solarnych wpłynie na poprawę ogólnego bezpieczeństwa.