21 marca 2023 r.

W zeszły piątek 17 marca odbyło się szkolenie dla kierowników z metod zarządzania w przedsiębiorstwie.

Kierownicy odgrywają bardzo ważną rolę w firmie DOKTORVOLT. Ich zadaniem jest sprawna organizacja oraz koordynacja pracy całego zespołu. Duży rozwój firmy DOKTORVOLT oraz coraz to nowsze wyzwania jakie stwarza nam rynek, przekładają się na wyższe wymagana i oczekiwania względem kompetencji pracowników.

Wszelkiego rodzaju warsztaty, szkolenia, targi czy konferencje i inne tego typu wydarzenia są cennymi pokładami wiedzy, umiejętności i doświadczeń, wpływających na rozwój każdego z nas zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej.

Podczas zeszłotygodniowego szkolenia,  zostały poruszone ważne tematy związane z kierowaniem zespołu, delegowaniem zadań czy motywowaniem.

Celem szkolenia było określenie przez uczestników możliwości wykorzystania wiedzy i umiejętności w ich pracy zawodowej. Tematy poruszane na szkoleniu odnosiły się do rzeczywistych sytuacji, z którymi kierownicy spotykają się w codziennej pracy.

Szkolenie odbyło się w Dobrotece w Dobrodzieniu a przeprowadziła je firma doradztwa zawodowego Illustro z Opola.

Dziękujemy kierownikom firmy DOKTORVOLT za uczestnictwo w szkoleniu i za chęć pogłębiania wiedzy oraz umiejętności interpersonalnych.