10 września 2018 r.

Dnia 10.10.2018 roku w restauracji „U Wąsińskich” w Oleśnie odbyło się X jubileuszowe Forum Ekonomiczne „KOOPERACJA”. Wydarzenie co roku skupia czołowych przedstawicieli biznesu i władz lokalnych z powiatu oleskiego. Podczas trwania forum przedstawiono historię współpracy przedsiębiorstw w regionie. Odbyto również debatę na temat stopnia zaawansowania obecnej kooperacji, zarówno między firmami jak i placówkami oświatowymi kształcącymi wykwalifikowanych pracowników.

W czasie eventu odbył się również konkurs o nagrodę „Perły Powiatu Oleskiego 2018”. Nagroda corocznie jest przyznawana za osiągnięcia w trzech dziedzinach: „MODERNIZACJA ROKU”, „INNOWACYJNY PRODUKT/USŁUGA ROKU” i „MENEDŻER ROKU”. Firma Doktorvolt otrzymała nominację w drugiej kategorii za budowę nowoczesnej hali magazynowej.

Forum było doskonałą okazją do nawiązania kontaktu z potencjalnymi partnerami współpracy handlowej. Zadaniem firmy Doktorvolt jest wspieranie rozwoju środowiska lokalnego, oraz kooperacja z pozostałymi graczami na rynku. Udział w eventach takich jak „KOOPERACJA” stwarza idealne warunki by spełniać społeczną misję przedsiębiorstwa.