22 września 2022 r.

Już po raz XIV Fundacja na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki „Zielony Feniks” wraz marszałkiem województwa opolskiego i prezesem Polskiego Związku Motorowego zorganizowała Ogólnopolski Festiwal Ekoenergetyki.

Doktorvolt, jako firma społecznie odpowiedzialna, która przestrzega wszelkich norm środowiskowych wzięliśmy udział w tym niezwykle ciekawym wydarzeniu. Zaprezentowaliśmy również nasze produkty związane z elekromobilnością, czyli nasze WALLBOX-y oraz wolnostojące stacje ładowania.

Ogólnopolski Festiwal Ekoenergetyki, to jedna z największych i najstarszych, ogólnopolskich imprez poświęconych szerokorozumianej ekoenergetyce. Projekt od kilku lat jest organizowany w Opolu. Tematyka OFE została poszerzona również o zagadnienia ekomotoryzacji w tym o alternatywne napędy i paliwa, technologiczne, energooszczędne, proekologiczne rozwiązania organizacyjne oraz infrastrukturalne.

W ciągu dwóch dni trwania imprezy realizowane są przedsięwzięcia o zróżnicowanym charakterze i kierowane do różnych adresatów. W programie są m.in.: konferencje z warsztatami „dobrych praktyk” – „Samorząd dla Samorządu” i „Biznes dla Samorządu”, sympozjum naukowe, seminarium dla diagnostów, debata o elektromobilności, międzynarodowa giełda kooperacyjna oraz wyjazdy studyjne.

Celem projektu jest popularyzacja idei ekoenergetyki, budowanie wiedzy
i kompetencji w jej wdrażaniu, wymiana doświadczeń o technologii. Niezwykle wartościowym modułem są wcześniej wspomniane „warsztaty dobrych praktyk”, dzięki którym szereg zaprezentowanych rozwiązań znalazło swych naśladowców.

OFE to także wydarzenie związane z Tygodniem Zrównoważonego Transportu.