17 stycznia 2019 r.

Dnia 16 stycznia 2019 roku w Filharmonii Opolskiej odbyła się uroczysta gala XVII. edycji Laurów Umiejętności i Kompetencji, podczas której właściciel firmy Doktorvolt, Zbigniew Maleska odebrał wyróżnienie w kategorii „Zespół – wspólny sukces”.

Wydarzenie skupiło najważniejszych przedstawicieli nauki, oświaty, kultury, sztuki, polityki i ochrony zdrowia w województwie opolskim. Konkurs ma na celu nagradzanie liderów i organizacji działających na rzecz innowacji i rozwoju. O wynikach zadecydowała Kapituła zrzeszająca m.in. przedstawicieli władzy, rektorów opolskich uczelni jak również czołowych przedsiębiorców w regionie. Całość była transmitowana na żywo w telewizji TVP3 Opole.

Pod ocenę w konkursie brane były czynniki świadczące o zgranym działaniu załogi pracowniczej na różnych szczeblach w dążeniu do wspólnego celu. Są to m.in. powszechne zaangażowanie, konsekwentne współdziałanie oraz gotowość do podnoszenia swoich kompetencji.

Wyróżnienie w Laurach Umiejętności i Kompetencji świadczy też o obecności innowacyjnych rozwiązań w funkcjonowaniu firmy Doktorvolt. Jest to silna motywacja do dalszej pracy nad doskonaleniem jej działania na rynku i w regionie. Dążenie do rozwoju wewnątrz organizacji, wpływ na lokalne otoczenie jak i współpraca z innymi przedsiębiorcami leży w głównych założeniach firmy.