14 marca 2024

24 raz wręczono Laury Umiejętności i Kompetencji

Ta prestiżowa nagroda wręczana jest dzięki niełatwemu wyborowi kapituły, która ocenia i docenia najlepszych z najlepszych województwa opolskiego. Nagradzane są firmy i instytucje, zauważone są te osoby, które wpływają na rozwój regionu. To wyróżnienie jest wyrazem uznania dla wybitnych osiągnięć przedsiębiorców w regionie opolskim.

Zbigniew Maleska właściciel firmy Doktorvolt został uhonorowany Złotym Laurem w kategorii Menedżer, lider społeczno – gospodarczy, na XXIV Gali Laurów Umiejętności i Kompetencji 2023, zorganizowanej przez Opolską Izbę Gospodarczą.

Otrzymanie Złotego Lauru jest nie tylko zaszczytem, ale również ważnym sygnałem motywującym do dalszego zaangażowania w rozwój przedsiębiorczości oraz wspieranie lokalnego środowiska biznesowego i społecznego. Gratulujemy wszystkim laureatom i życzymy dalszych sukcesów w przyszłych przedsięwzięciach.

To zaszczytne wyróżnienie stanowi motywację do dalszego doskonalenia się i działania na rzecz lokalnej społeczności.