15 czerwca 2023

XXIX Spotkanie Biznesu Czech, Polski i Słowacji – „Bezpieczeństwo energetyczne, samowystarczalność żywnościowa i infrastruktura krytyczna w odpowiedzi na konflikt zbrojny na Ukrainie“ To temat dzisiejszego spotkania, w którym uczestniczą przedsiębiorstwa z pogranicza polsko-czesko-słowackiego oraz instytucje z Polski, Czech i Słowacji

Spotkanie Biznesu to międzynarodowe wydarzenie gospodarcze z ponad dwudziestoletnią tradycją. Wydarzenie jest świetną platformą do nawiązania kontaktów między przedsiębiorcami oraz okazją dla rozwijania inicjatyw transgranicznych. W wydarzeniu oprócz przedsiębiorców z różnych branż biorą udział także przedstawiciele administracji państwowych i samorządowych, posłowie, senatorzy oraz przedstawiciele izb i stowarzyszeń gospodarczych z Czech, Polski i Słowacji.

Miejsce Spotkania Biznesu: Sala Konferencyjna w Ratuszu Miasta Ostrawy oraz w ogrodach Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie